Altyd Somer en Groen – kom woon by Ons See. Ons eerste Woonbuurt vir Ouer Persone bestaan sedert Mei 2013!

Always Summer and Green – come and live at Our Sea. Our first Village for Older Persons exist since May 2013!

Ons het begin met 20 (twintig) eenhede. Ons gaan nog 30 (dertig) 2 (twee) slaapkamer-eenhede bybou!

We have started with 20 (twenty) unit and will add another 30 (thirty) 2 (two) bedroom units!


Maak kennis met SAVF ‘n dinamiese gesinsorganisasie vir die gemeenskap.
Geregistreer as ‘n Welsynsorganisasie: NPO 001-446
Werksgebied:
Gauteng, Kwazulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga & Noord Wes.
Besoek ons Nasionale webblad:
www.savf.co.za
Besoek asseblief die webtuistes van ons vennote wat alles saam met ons laat gebeur:
Ontwikkelaar:
www.radiusprojects.co.za
Prokureur:
www.duvenage.co.za
Julle is in goeie hande. 
Get acquainted with SAVF a dynamic family care organisation in the community.
Registered as a Welfare Organisation: NPO 001-446
Service Area:
Gauteng, Kwazulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga & North West.
Visit our National Web Page:
www.savf.co.za
Please visit the websites of our partners that is part of our success team.
Developer:
www.radiusprojects.co.za
Attorney:
www.duvenage.co.za
You’re in good hands 
siteplan 1 
 siteplan 3
siteplan 2 
 siteplan 4
OUR TEAM
Specification lists available per e-mail request

Other contact information:
Radius Projects Pty (Ltd)
Niël Basson:
Cell No: 083 448 3816
Tel No: 011 453 2879
EMail:niel@radiusprojects.co.za
Adelle Basson:
Cell No: 083 381 4273
Tel No: 011 453 2879
EMail:adelle@radiusprojects.co.za

Duvenage Attorneys
Gerrit Duvenage or Francois Stadler
Tel No: 035 780 7200
www.duvenage.co.za
EMail:info@duvenage.co.za

SAVF Richards Baai
Hennie Terblans:
Cell No: 079 133 9301
Tel No: 035 789 9315
EMail:hterblans@savfrbay-wecare.co.za
Albie Bezuidenhout:
Cell No: 083 625 2345
EMail:albiebez @yahoo.com
Louisia Erasmus:
Cell No: 083 652 7833
Tel No: 0035 753 2156
EMail:louisia@polka.co.za

logo1 Spesifikasielyste is per e-pos beskikbaar

Ander kontak besonderhede
Radius Projects Pty (Ltd)
Niël Basson:
Cell No: 083 448 3816
Tel No: 011 453 2879
Epos:niel@radiusprojects.co.za
Adelle Basson:
Cell No: 083 381 4273
Tel No: 011 453 2879
Epos:adelle@radiusprojects.co.za

Duvenage Prokureurs
Gerrit Duvenage of Francois Stadler
Tel No: 035 780 7200
www.duvenage.co.za
Epos:info@duvenage.co.za

SAVF Richards Baai
Hennie Terblans:
Cell No: 079 133 9301
Tel No: 035 789 9315
Epos:hterblans@savfrbay-wecare.co.za
Albie Bezuidenhout:
Cell No: 083 625 2345
Epos:albiebez @yahoo.com
Louisia Erasmus:
Cell No: 083 652 7833
Tel No: 0035 753 2156
Epos:louisia@polka.co.za

Specification List Request

  Spesifikasielys Versoek